Het heeft een jaar geduurd, daarna lieten mijn ouders mij naar een andere basisschool gaan en was het pesten voorbij.
Dat jaar is tekenend voor mij geweest, met als gevolg een negatief zelfbeeld. Als dit het leven was dan hoefde dat niet voor mij, en met die gedachte was mijn onbezorgde jeugd verdwenen.

Door dit negatieve zelfbeeld voelde ik mij op meerdere fronten niet verbonden. Niet met mijzelf en mijn omgeving. Het vermogen om mensen dichtbij te laten was er niet meer.Het enige waar ik verbinding mee had was een diepgewortelde emotie van angst en boosheid.

Hoewel ik tijdens mijn tienerjaren niet goed in staat was om een verbinding met anderen aan te gaan, was daar wel een verlangen.
Niet zozeer naar ‘contact’ maken, maar het verlangen om op een dieper niveau met elkaar in contact te komen. Ik geloofde (en nog steeds) dat op dat diepere niveau van verbinding de essentie van ons bestaan ligt, mensen zijn nu eenmaal geen solisten.
Studiejaren
Tijdens mijn opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de HU vielen alle stukjes op hun plaats. Mede vanuit theoretische onderbouwing kreeg ik de bevestiging dat mensen ten diepste met elkaar in verbinding willen komen. We willen voor een ander van betekenis zijn, ons erkend en gewaardeerd voelen en onderdeel uitmaken van een groter geheel. Die behoefte overstijgt de verschillende rollen die wij in het dagelijks leven innemen.

Dit inzicht heeft mede bijgedragen aan mijn verwerking van het verleden waardoor ik weer in verbinding met mijzelf en anderen kon komen. Daarop terugkijkend is dit het begin geweest van mijn gedachte goed met betrekking tot onderlinge interactie en sociale participatie, dat nu bekend staat als: Human to Human (H2H).
De definitieve stap naar H2H zette ik toen ik net was afgestudeerd. Ik had een fulltime baan, maar was er diep ongelukkig, want het strookte niet met wie ik werkelijk was en wilde zijn. Na een half jaar besloot ik het roer om te gooien en mijn hart te volgen.
Begin 2010 startte ik met Buro Cacao, waarin ik ondernemers ondersteunde op het gebied van eventmanagement en back office werkzaamheden verrichtte.

Het vuur in mij laaide weer op, want de meeste opdrachten die ik kreeg hadden een gemeenschappelijk thema; het in verbinding brengen van mensen. Of het nu was via zakelijke events, waarbij het ging om kennisoverdracht of publieksevenementen (zoals festivals), het ging erom dat er een verbinding tot stand werd gebracht.

Gaandeweg is wat voorheen voor mij moeilijk was nu juist één van mijn sterke -zo niet sterkste- punten geworden; het in verbinding brengen van mensen!
Inmiddels geef ik al enkele jaren met ontzettend veel plezier en enthousiasme diverse lezingen en trainingen aan ondernemers, professionals en studenten. Waarin ik hen vertel wat de kracht van verbinding is.

Het hebben van veel relaties en een groot netwerk is op zichzelf niet veelzeggend.
Relaties worden pas interessant wanneer je in plaats van de oppervlakkige gesprekken de diepgang met elkaar kunt vinden. Oftewel, dat je het verhaal van de mens achter je gesprekspartner te weten komt. Dat geeft meer diepgang en die diepgang zorgt voor verbinding. Verbinding zorgt voor gunning en gunning zorgt voor resultaat en dus uiteindelijk omzet.

Kortom. Wanneer wij zaken met elkaar doen, doen we dat nog steeds van mens tot mens. En dat is iets wat vaak vergeten en onderschat wordt. Zakelijk gezien geldt nog steeds de menselijke behoefte om met elkaar in verbinding te komen en dat is iets wat mensen door de jaren heen meer en meer verleerd zijn. Ik spreek hierin vanuit eigen ervaring, want, ik kom er zelf vandaan. En weet inmiddels wat voor een succes, plezier én bovenal, wat voor resultaten het oplevert als je wél weer in verbinding met die ander kunt komen, zowel zakelijk als privé.

Dat maakt het verschil, geen B2B of B2C, maar H2H.